Dika 2017-08-23T08:21:55+00:00

DIKA

Petrol Atıklarının Değerlendirilmesinde Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Tespiti

Proje Açıklaması

Sanayileşmesi gelişme ve büyüme yönünde olan Batman ilinde, petrol arama ve işleme prosesleri esnasında oluşan ve farklı türevlerde bulunan petrol atıklarının birer çevre problemi olmaktan çıkarılıp kaynak/hammadde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, petrol atıklarının değerlendirilerek kaynakların etkin kullanımı ve atıkların ekonomik değer kazanmasını sağlayacak ön çalışmanın yapılması, sanayi kuruluşlarının karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıklar kurması için kolaylaştırıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi, Bölge’deki tüm endüstriyel işletmeler arasında yaygınlaştırılması gereken Endüstriyel Simbiyoz yaklaşımının temelinin atılması ve Endüstriyel Simbiyoz konusunda farkındalık yaratarak yaygınlaştırılması için Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) arasında Petrol Atıklarının Değerlendirilmesinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü imzalandı.

Amaçlar

  • TRC3 Bölgesi’ndeki petrol atıklarının mevcut durumunun tespiti

  • Buradaki petrol türevi atıkları kaynak/hammadde olarak kullanılabilecek alanların/sektörlerin tespit edilmesi ve Endüstriyel Simbiyoz mantığının bu konuda uygulanabilirliğinin ortaya konulması

  • Söz konusu çalışma ile simbiyotik yaklaşımla sürdürülebilir ve yenilikçi kaynak kullanımının sağlanması, simbiyoz olanağı bulunan firmalar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve çevreye duyarlı üretim yapan ve atıklarını değerlendirerek ekonomiye kazandıran firmaların rekabetçiliğinin artırılması

PROJECT TIMELINE