General Başvuru (Türkiye)

EKODENGE Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Ticaret A.Ş. çevre yönetimi alanında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere 1996 yılında kurulmuştur. Ekodenge AR-GE faaliyetlerini, üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütülmekte olduğu Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Alanında sürdürmektedir. Çevre yönetimi alanında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Atık üretiminin azaltılması ve yeniden kullanımı, , sürdürülebilir binalar ve şehirler, binalarda, yerleşkelerde ve endüstride enerji verimliliği, enerji / ısı sistemlerinin işletme optimizasyonu, eko endüstriyel parklar, yaşam döngüsü analizi temel çalışma alanımızı oluşturmaktadır. Bu çerçevede AB hedefleri de dikkate alınarak; çevre yönetimi, endüstriyel atıklar, endüstriyel simbiyosis ve eko-endüstriyel bölgelerin geliştirilmesi, şehirlerden ve binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını hedefleyen ulusal ve uluslararası çalışmalarımız devam etmektedir.

Başvuru Formu