EKOBİNA+ | Yaklaşık Sıfır Enerji Bina Tasarımı ve Digital Ikiz Platformu EKOBINA-NZEB

Yaklaşık Sıfır Enerji Bina Tasarımı ve Digital Ikiz Platformu EKOBINA-NZEB

    PROGRAM

TÜBITAK 1501 – TÜBITAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı No: 3200491

    SÜRE

2020- 2023

    GALERİ

AMAÇ

Ekobina+’ın genel amacı, eski veya yeni kamu ve özel binaların enerji yönetimi ve enerji izlemesine karar destek sağlayan yeni nesil (nesnelerin interneti sensör verilerini isleyen, enerji tüketimini takip eden, makine öğrenme yeteneği destekli model öngörülü kontrol sağlayan ve dijital ikiz yaklaşımını benimseyen) bir platform geliştirerek, binaların enerji tüketimini, enerji maliyetini ve karbon emisyonlarını azaltmak ve binaların iç hava kalitesini artırmaktır.

YENİLİKÇİ BOYUT

 • Bina enerji simülasyonu ve normalize edilmiş bina enerji veri tabanı desteği ile enerji talep tahmini yeteneği
 • Gerçek zamanlı nesnelerin interneti / sayaç veya geçmiş bina verileri toplanarak makine öğrenme ile kalibre edilmiş enerji simülasyon yeteneği
 • Gelecek yük tahmini, maliyet optimizasyonu, dijital ikiz yaklaşımı destekli enerji yönetimi karar desteği
 • Otomatize edilmiş, YSE ve dijital ikiz yaklaşımı ile geliştirilmiş performans ölçüm ve doğrulama yeteneği

TEKNOLOJİLER

ETKİLER

 • 5. Yılın sonunda şirketin tahmini yurt içi hasılatında %79 oranında, yurt dışı hasılatında da %16 oranında artış sağlanması
 • Know-how satış potansiyeli yaratacak
 • Yeni istihdam potansiyeli oluşturacak
 • Enerji tüketimini azaltarak iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacaktır
 • Geliştirilmiş iç ortam kalitesi

EKODENGE’NİN ROLÜ

Proje Koordinatörü

 

 • Projenin tüm kapsamından sorumlu
 • Ekobina+ platformunu geliştirmek

PROJE WEB SİTESİ

KOORDİNATÖR

Ekodenge

İLETİŞİM

Gülfem İnaner

Proje Takım Lideri

DÖKÜMANLAR

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ

Write a Comment