Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri Entegre Katı Atık Yönetim Planı Hazırlıyoruz

Aralık 2018’de başlayan ve Ekim 2019’da biten proje ile 2050 yılına kadar Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay illeri için bölgelere özgü atık yönetimi senaryoları oluşturulmuştur. Üç il için en uygun senaryo seçimi; çevresel faktörler, sosyal faktörler, finansal faktörler ve operasyonel çıktılar ile 30 yıllık süreci kapsayacak şekilde yapılmıştır. Proje kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay illeri için atık yönetimi mevcut durum analizi yapılmıştır. İllerde başlangıç çalıştayı, strateji çalıştayı ve eylem planlama çalıştayı gerçekleştirilerek paydaş analizi yapılmıştır. Yağışlı ve kuru mevsim katı atık karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Nüfus ve atık tahminleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde entegre katı atık yönetimi senaryoları oluşturulmuştur. Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay illeri için en uygun senaryo seçimi yapılmıştır.