NOSHAN | Gıda Atıklarından Sürdürülebilir Şekilde İşlevsel ve Güvenli Hayvan Yemi Üretimi

Gıda Atıklarından Sürdürülebilir Şekilde İşlevsel ve Güvenli Hayvan Yemi Üretimi

    PROGRAM

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME

    SÜRE

2012 - 2016

    GALERİ

AMAÇ

 • Düşük maliyet, düşük enerji sarfiyatı ve kullanılan hammaddelerin en üst düzeyde değerlendirilmesi amacıyla, yiyecek atıklarından besin ve besin katkı maddelerinin üretilmesi için proses ve teknolojilerin araştırılması
 • Hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda besin değeri ve işlevselliğin yanı sıra güvenlik ve kalite konularının incelenmesi
 • Gıda atıklarının besin değerlerinin karakterize edilmesi ve bu atıkların stabilize edilerek yem üretimi için uygun hammaddelere dönüştürülmesi için yenilikçi teknolojilerin araştırılması

YENİLİKÇİ BOYUT

 • Yem bileşenleri için yenilikçi işleme teknolojilerinin araştırılması
 • Proje kapsamındaki teknoloji ve ürünlerin in-vitro testlerle doğrulanması
 • Yenilikçi yem hazırlama teknolojileri için ETV sertifikası alınması
 • Beşikten hayvan çiftliklerindeki faaliyetleri de içine alacak sistem sınırları içinde tüm değer zinciri üzerinden faydalı ürünlerin iki aşamalı bir yaşam döngüsü analizi üzerinden değerlendirilmesi

TEKNOLOJİLER

 • Yenilikçi şartlandırma ve kurutma teknolojileri
 • Özütler, pektin ve peptidlerin hazırlanması için işleme teknolojileri

ETKİLER

 • NOSHAN Projesi ile gıda atıkları düşük maliyet ve düşük enerji tüketimi ile hayvan yemine dönüştürülecektir.
 • Daha üst düzeyde, tarımsal atıkların hayvan yemine dönüştürülmesi, çiftçiler için yeni olanaklar yaratacak ve Avrupa’nın yem ithalatına bağımlılığını azaltacaktır.
 • NOSHAN konsepti, özellikle, yem sanayinin önemli bir ekonomik güç olduğu kırsal bölgelerde faydalı olacaktır.
 • NOSHAN ürünleri, karbon emisyonu, arazi kullamımı ve ekotoksisite kategorilerinde doğrudan çevresel faydalar yaratmaktadır.

EKODENGE’NİN ROLÜ

İş Paketi Lideri

 

 • Sürdürülebilirlik değerlendirmesi ve süreçlerin eko-tasarımına destek
 • Faydalı son ürünlerin yaşam döngüsü analizi

PROJE WEB SİTESİ

KOORDİNATÖR

Leitat

İLETİŞİM

info@ekodenge.com

DÖKÜMANLAR

PARTNERLER

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ

This project has received funding from the European Union’s Seventh framework Programme
for research, technological development and demonstration under grant agreement No 312140.

Write a Comment