DANIŞMANLIK

Enerji yönetim hizmetlerinin hedefi bina otomasyon sistemine entegre olarak binanın ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi enerji tüketimlerinde önemli payı olan sistemlerin tüketim ve maliyetler açısından eniyilemesi ve binanın çevresel etkilerinin azaltılmasıdır. Bu sayede özellikle mevcut binalarda önemli miktarda tasarruf elde etmek ve çevresel etkilerin yüksek oranda azaltılması mümkün olmaktadır.

HİZMETLER

Bu hizmet kapsamında otomasyon sisteminin eniyilemesi, çalışan eğitimleri ve enerji tasarruf yollarının tanımlanmasıyla binanızın en etkin şekilde kullanılması için gerekli araçları kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak sağlıyoruz. Mimari, mühendislik ve bilişim yeteneklerimizin birleşimi ile kapsamlı bir hizmet sunuyoruz.

FAYDALAR

Bina enerji yönetiminde güncel teknolojiler, bu alandaki Ar-Ge çalışmaları ve kendi geliştirdiğimiz bilişim araçları yardımıyla, Ekodenge her tesis için o tesise özel en iyi enerji yönetim stratejileri sunmaktadır. 

  • Enerji maliyetlierinde %5-40 tasarruf
  • Daha yüksek kullanıcı konforu
  • Daha düşük sera gazı emisyon miktarı

ARAŞTIRMA
PROJELERİ

İLETİŞİM

Gülfem İnaner

gulfem.inaner@ekodenge.com