DANIŞMANLIK

TASARIM

Sürdürülebilir bina tasarım hizmetlerimiz ile kamu veya özel sektöre ait mevcut ve yeni binalar için enerji etkin proje tasarımı ve yeşil çözümler sağlıyoruz.

HİZMETLER

Mimari, mekanik ve elektrik proje tasarımına ek olarak, sunulmakta olan bina enerji otomasyonu ile binaların ısı, enerji sistemleri ve bu sistemlerden kaynaklanan enerji tüketim maliyetlerinin optimize edilmesi sağlanır.

Sürdürülebilir bina tasarımı kapsamında sunulmakta olan danışmanlık hizmetlerimizin tümünde disiplinler arası ekibimizin birlikte çalıştığı bütünleşik bina tasarımı yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yöntem ile sunulan tüm enerji etkin çözümlerde sadece enerji etkinliği değil, sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri de değerlendirilmektedir.

FAYDALAR

  • Yapıların çevresel ayak izini azalır
  • Yaşam döngüsü maliyeti düşer
  • Enerji maliyetleri düşer ve karbon emisyonu azalır çevre dostu binalar elde edilir
  • Kullanıcı konfor düzeyi
  • Binanın değeri artar
  • Kamuda ve özel sektörde, prestij, rekabet üstünlüğü sağlar
  • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar

SAHA DENEYİMİ

ARAŞTIRMA
PROJELERİ

İLETİŞİM

Duygu Başoğlu

duygu.basoglu@ekodenge.com