DANIŞMANLIK

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Küresel iklim değişikliğinin etkileri şehirleri kuraklık, sel, kentsel altyapılardaki riskler gibi faktörlerle tehdit etmeye devam ederken, hem azaltım hem de uyum için önlemler almak ve aksiyonlar belirlemek için İklim Eylem Planı hazırlanması en iyi başlangıç noktası olacaktır.

HİZMETLER

  • Sera gazı envanterinin oluşturulması
  • Belediyenin hedefleri doğrultusunda uygulanabilir azaltım eylemlerinin belirlenmesi
  • Risk altındaki sektörlerin belirlenmesi ve iklim değişikliğine uyum için eylemler tanımlanması
  • Belirlenen azaltım ve uyum planları için uygulama ve izleme planları oluşturulması
  • Belediyede kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler verilmesi
  • Halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi

FAYDALAR

İklim eylem planları olan belediyeler;

  • İklim değişikliği ile mücadelede izlenebilir ve somut hedefler koyar ve
  • Uluslararası iş birliklerinde öne çıkar,
  • Görünürlük ve itibarları artar,
  • İklim değişikliği alanında halkın bilinç düzeyini yükseltir ve kapasite geliştirirler.

SAHA DENEYİMİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ

2015 yılında Muğla ili için hazırlanan Sera Gazı Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji ve Eylem Planı çalışmalarına, Ekodenge tarafından geliştirilen EPESUS platformu kullanılarak bina sektörüne yönelik azaltım eylemlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ve bina enerji simülasyonlarıyla belirlenmesi konusunda katkı sağlanmıştır.

                KARŞIYAKA

                BELEDİYESİ

2017 yılında Türkiye Şehirlerinde Akıllı İklim Değişikliği Azaltım Teknolojilerinin Değerlendirilmesi ve Önceliklendirilmesi – İzmir Karşıyaka Belediyesi Pilot Projesi kapsamında farklı bina tipleri için Coğrafi Bilgi Sistemi yoluyla görselleştirme ve YDA yetenekleri yardımıyla, binalarda sera gazı emisyonları detaylı olarak değerlendirilmiştir.

ARAŞTIRMA
PROJELERİ

İLETİŞİM

sevde1

Sevde Karayılan

sevde.karayilan@ekodenge.com