DANIŞMANLIK

Şirketler değişen iklim koşullarına uyum ve dirençlilik kazanmak, rekabetçi piyasa koşullarında başarılarını uzun süre korumak için iklim değişikliği risklerinin farkında olmalıdır.

HİZMETLER

Karbon ayakizi hesaplarında müşterilerin hedef ve ihtiyaçlarına cevap verebilen yöntem ve araçlar kullanılır. Hesaplamalar şirketlerin doğrudan veya dolaylı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları içerebileceği gibi, ürünlerin ve değer zincirlerinin yaşam döngüsü boyunca doğaya saldığı sera gazı emisyonlarının hesabını da içerebilir. Müşterilerin hizmet talebi doğrultusunda, organizasyona özgü metodoloji belirlenir.

FAYDALAR

Karbon ayakizi hesaplamaları iklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbonlu ekonomilere geçişte farkındalığın artırılmasında önemli rol oynar. Bu noktada doğa ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkilerin boyutunun sayısal değerlerle ortaya konması; durumun öneminin anlaşılması, bu etkilerin en aza indirilmesi ve önlenebilmesi için organizasyonlara itici güç oluşturur. Bunların yanında, karbon ayakizlerini hesaplayan şirketler topluma farkındalık kazandırılmasında öncü olarak organizasyonlarına da katma değer sağlarlar.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın hayata geçirilmesi konusunda önemli adımlar atılarak, karbon kaçağı önlenerek, iklim değişikliği ile mücadele amaçlanmaktadır. Bu mekanizma ile seçili sektörler için ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi hedeflenmektedir. Karbon ayak izi hesaplaması ile ihracat yapan şirketlerin ürünlerinin karbon içeriğinin belirlenmesi sağlanmaktadır.

İLETİŞİM

elif

Elif Küçük Horasan

elif.kucuk@ekodenge.com