DANIŞMANLIK

İşletmelerin daha önce farkında olmadıkları fırsatları ortaya çıkararak, ortak/tersine lojistik, ortak altyapı/üstyapı (su, enerji vb.) kullanımı gibi çözümlerle tüm taraflar için maliyet ve rekabet avantajı sağlar.

HİZMETLER

Kapsamda özel sektör kuruluşları, organize sanayi bölgeleri (OSBler), sanayi ve ticaret odaları, kalkınma ajansları, sektörel birlikler/dernekler, belediyeler gibi paydaşlarımız için aşağıda listelenen faaliyetleri yürütüyoruz:

  • Endüstriyel simbiyoz network ve platformlarının oluşturulması
  • Endüstriyel simbiyoz olanak değerlendirmeleri
  • Etüt ve fizibilite çalışmaları
  • Anahtar performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve hesaplanması
  • Ağ analizleri

Ayrıca, Ekodenge tarafından geliştirilen EPESUS yazılım platformunu Endüstriyel Simbiyoz çalışmalarımızda envanter ve analiz aşamalarında kullanarak fark yaratıyoruz.

FAYDALAR

Endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesine ilişkin çalışmalarımız sonucunda:

  • Kaynak tüketimi, maliyeti ve çevresel etkiler azaltılır
  • Bir işletmenin atığının bir başka işletmenin hammaddesi olarak kullanılmasıyla verimlilik artar
  • Ortaklık fırsatları yaratarak, lojistik, altyapı/üstyapı kullanımında rekabet avantajı sağlar.

SAHA DENEYİMİ

ARAŞTIRMA
PROJELERİ

İLETİŞİM

Dr. Zeynep Yöntem

zeynep.yontem@ekodenge.com