Gaziantep Büyükşehir Belediyesi SEİEP Hazırlanması projesi tamamlandı

Başkanlar Akdi (Covenant of Mayors – CoM) girişimine üye olarak gönüllü azaltım taahhüdünde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına yürütülen projede Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) hazırlandı. Aralık 2017’de başlayan proje kapsamında belediyenin kurumsal envanteri ile Gaziantep ilinin sera gazı emisyon envanteri oluşturuldu. 2030 yılı itibariyle il genelinde emisyonların %40 azaltılacağı taahhüdü verilirken birçok sektöre uygulanabilir azaltım-uyum eylemleri belirlendi ve çeşitli sürdürülebilir öncü proje fikirleri oluşturuldu. 20 Eylül 2018 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla tamamlanan bu çalışma ile ilde Türkiye’nin öncü çalışmalarından biri gerçekleştirildi.