EPESUS Şehir

Kentler için EPESUS, yapılaşmış çevre, kentsel bölgeler, şehirler, endüstriyel bölgeler, atık ve altyapı tesislerinde ortaya çıkan malzeme ve enerji akışlarını, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) bazlı analizler ve görselleştirme yetenekleri eşliğinde modelleyip izleyerek kent ve bölge ölçeğinde karar mekanizmalarına destek olmaktadır.

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZA AKILLI YAKLAŞIM

Bina işletme maliyetlerinin azaltılması

Karbon azaltma hedeflerine ulaşmak

Kentsel karbon ve malzeme ayak izlerinin azaltılması

İklim azaltma ve uyum stratejilerinin önceliklendirilmesi

Dögüsel ve biyo-ekonomi modellerine geçiş

Yeteneklerimiz

  • Kentsel metabolizma kavramına dayalı kent akış modellenmesi
  • Sürdürülebilirlik önlemlerinin sosyal yönlerini değerlendirmek için etmen temelli modelleme
  • Çok amaçlı optimizasyon yoluyla tüm kentsel akışların bütünleşik değerlendirmesi
  • Yaşam döngüsü analizi
  • Yaşam döngüsü maliyet analizi
  • Trend analizine dayalı dinamik değerlendirme
  • Bilgi Modellemesi yazılımları ile entegrasyon ile saatlik enerji simülasyonlarının kullanılması
  • Karmaşık kentsel verilerin analizi ve görselleştirilmesi
  • Bölgedeki temsili binaların (konut, kamu, ticari vb.) tanımlanması
  • CBS ile ilçe ve şehir ölçeğine genişletilebilirlik

Epesus Şehir Nasıl Çalışır?

Envanter Yönetimi, Harici Yaşam Döngüsü Envanteri İçe Aktarımı ve Kullanımı
EPESUS kullanıcılara envanter detaylarını görüntüleme ve yönetme imkanı tanır. Kullanıcılar modelleme yaparken bina ekleyip çıkarabilirler. Ayrıca, bileşenleri klonlayabilmek (akışlar, işlemler, modeller), kullanıcının mevcut bileşenlere bağlı olan yeni bileşenleri uygulamasına izin veren başka bir önemli özelliktir. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar komplike sistemleri mevcut ve genişletilmiş bileşenleri kullanarak modelleme yetisine sahip olurlar. EPESUS harici bir kütüphanenin kullanımına kolaylık sağlayan esnek ve sağlam bir yapıya sahiptir. Bütün bu özellikler envanterin verdiği izne bağlıdır.
LCA ve LCC

Prosesler, akışlar, herhangi bir işlemi tanımlayan birimler ve iç mekanizma
detayları LCA yapısına göre tanımlanmıştır. Tek bileşenli LCA ve bitmiş ağ analizi
için kullanılan yapı aynı. Sistem modeler aynı zamanda ağ tabanlı LCA sonuç
kıyaslaması için de kullanılabilir.

Senaryoların Karşılaştırılması

Kullanıcılar farklı ölçüm ve yöntemleri kullanarak analiz yapabilirler. Kullanıcılar
herhangi bir model için uygun ölçüm özelliklerini tanımlamak için uygun KPI’ları ve sürdürülebilirlik ölçümlerini seçebilirler. EPESUS’un en önemli amacı ve motivasyonu, sistemi seçilen ölçütlere göre geliştirmektir. Ayrıca başarı oranının gözlemlenebilir ve ölçülebilir olması işlevlerine sahiptir.

Write a Comment