EPESUS Endüstri

EPESUS Endüstri Yazılımı, fabrikaların oluşturduğu networklerin (simbiyoz ağların), fabrikaların, ürünlerin yaşam döngüsü süreçleri boyunca malzeme ve enerji kaynaklarını belirleme ve çevresel etkilerini LCA yoluyla belirleme yeteneğine sahiptir. Çevresel gereklilikleri yerine getirmede yardım sağlar ve sanayi kuruluşların uluslararası alanda rekabet edebilirliğini arttırır.

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ İÇİN AKILLI YAKLAŞIM

Ürünlerin üretim ve yaşam döngüsü maliyetlerinin azaltımı

Çevresel uyum desteği

Yeni döngüsel ekonomi modellerinin benimsenmesi

Temiz üretim stratejilerinin uygulanması

Kaynak ve enerji verimli sanayi için sektörler arası sinerjilerin gerçekleştirilmesi

YETENEKLERİMİZ

  • Endüstriyel sistem modellemesi için grafik ve ağ topolojileri
  • Malzeme ve enerji akışı analizleri
  • Yaşam döngüsü analizi
  • Yaşam döngüsü maliyet analizi
  • Çok amaçlı optimizasyon
  • Yenilikçi döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz göstergeye dayalı değerlendirme
  • Görselleştirme ve Sankey Diagramları
  • Endüstriyel ekoloji ölçümleriyle ağ analizi

EPESUS ENDÜSTRİ NASIL ÇALIŞIR

Envanter Yönetimi, Harici Yaşam Döngüsü Envanteri İçe Aktarımı ve Kullanımı
EPESUS kullanıcılara envanter detaylarını görüntüleme ve yönetme imkanı tanır. Kullanıcılar modelleme yaparken bina ekleyip çıkarabilirler. Ayrıca, bileşenleri klonlayabilmek (akışlar, işlemler, modeller), kullanıcının mevcut bileşenlere bağlı olan yeni bileşenleri uygulamasına izin veren başka bir önemli özelliktir. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar komplike sistemleri mevcut ve genişletilmiş bileşenleri kullanarak modelleme yetisine sahip olurlar. EPESUS harici bir kütüphanenin kullanımına kolaylık sağlayan esnek ve sağlam bir yapıya sahiptir. Bütün bu özellikler envanterin verdiği izne bağlıdır.
LCA ve LCC
Prosesler, akışlar, herhangi bir işlemi tanımlayan birimler ve iç mekanizma detayları LCA yapısına göre tanımlanmıştır. Tek bileşenli LCA ve bitmiş ağ analizi için kullanılan yapı aynı. Sistem modeler aynı zamanda ağ tabanlı LCA sonuç kıyaslaması için de kullanılabilir.
Senaryoların Karşılaştırılması

İşlemler, akışlar, herhangi bir işlemi tanımlayacak birimler ve iç mekanizma detayları LCA yapısına göre açıklanmaktadır. Tek bileşenli LCA veya tam ağ analizleri için aynı yapı kullanılır. Sistem modelleri ağ tabanlı LCA sonuç kıyaslaması için de kullanılabilir.

Write a Comment