ERABIS | Endüstriyel Risk Analizi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Risk Analizi Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

    PROGRAM

TÜBİTAK
The Scientific and
Technologial Research Council of Turkey

    SÜRE

2014 - 2016

    GALERİ

AMAÇ

Erabis yazılımı endüstriyel risk analizi çalışmaları sırasında gerekli olan hesaplamaları, tehlike seneryolarını, dizi modellemesi ve raporlamayı destekler.

YENİLİKÇİ BOYUT

ERABIS yazılımı tüm risk değerlendirme aşamalarını toplayacak ve kullanıcıyı analizin başından sonuna kadar yönlendirecek bütüncül bir yaklaşıma sahiptir.

 

Kantatif Risk Analizi

 • Bütüncül veri yönetimi
 • Sektörel kaza senaryoları ve ilgili veritabanı desteği
 • Olasılık analizinde Bayes Ağı altyapısı
 • Etki modelleme yeteneği
 • Coğrafi Bilgi Sistemi ile desteklenen veri yönetimi ve analizi yetenekleri
 • Sosyal risk analizi yeteneği

 

Endüstriyel Veri Yönetimi

 • Web-tabanlı ve masaüstü uygulaması
 • Mobil erişim kullanılabilirliği
 • Çok katmanlı ve çok paydaşlı mimari bina
 • Bakanlık bilgi sistemine veri girişi
 • Evrimsel yazılım geliştirme metodolojisi

TEKNOLOJİLER

ETKİLER

Endüstriyel kazalar sırasında oluşabilecek endüstriyel risklerin azaltılmasına yönelik ulusal mevzuat ve uluslararası direktifler (SEVESO III) uyarınca, gerekli tüm risk değerlendirmeleri, sekans analizi ve bunların azaltılması için hesaplamalar bu yazılımla tesisler tarafından yapılabilir.

EKODENGE’NİN ROLÜ

 • Risk değerlendirmeleri için metodolojiler geliştirme
 • Yazılım ihtiyaçları analizi ve sistem tasarımı
 • ERABİS yazılımının geliştirilmesi
 • Sektörel uygulamaların ve ihtiyaçların değerlendirilmesi

PROJE WEB SİTESİ

KOORDİNATÖR

Ekodenge

İLETİŞİM

Emre Yöntem

Chief Technology Officer

DÖKÜMANLAR

PARTNERLER

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ

Write a Comment